ZARZĄD I KOMISJA REWIZYJNA

PREZES ZARZĄDU:
Jan Wójcik

WICEPREZES:
Łukasz Kamiński

CZŁONEK ZARZĄDU:
Aleksandra Michalska